Restlessly Enacting Charisma - Yo Quiero Nekochan98.

Har du sett en rödhake?

Har du sett en rödhake? Det är inte en ovanlig fågel att ha i sin trädgård men jag har aldrig sett någon. Det som väcker uppmärksamhet med den fågeln förutom det röda bröstet är att den är så tam och nyfiken ja till och med framfusig skulle en del säga. Det är den fågel som är lättast att få att äta ur handen och har den gjort det två till tre gånger så börjar den betrakta dig som sin vän. Den kommer aldrig att glömma dig precis som du inte heller kommer att glömma din vän rödhaken när den troget kommer tillbaka år efter år.